Masz pytania? Zadzwoń!
693 621 424
Uruchom zmianę

Psychoterapia, psychoedukacja, szkolenia, psychodietetyka

Oferta

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest metodą leczenia i rozwiązywania problemów osobistych, której celem jest pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej w sytuacji  przeżywanych kryzysów życiowych, depresji, lęków, trudności w relacjach z bliskimi.


Cena 100 zł. za sesję 50 min.

 

Psychoterapia grupowa

Ze względu na rozmaitość form terapii grupowej niemal każdy może korzystać z tego rodzaju pomocy.
Spotkania odbywają się w małych grupach w bezpiecznej atmosferze intymności i poufności.
Pracujemy cyklicznie raz w tygodniu.

 

Grupa terapeutyczno - rozwojowa

Grupa terapeutyczno - rozwojowa jest formą pomocy dla osób przeżywających różnego rodzaju problemy. Problemy te często związane są z  życiem osobistym, trudnościami w bliskich relacjach czy kontaktach z ludzmi.
Grupa stwarza możliwości do rozwiązania osobistych problemów, wyposaża w umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Dodatkowo uwalnia nas od poczucia osamotnienia, a to zapewnia bezpieczna atmosfera intymności i  poufności.
 

Grupa wsparcia dla osób po stracie

Grupa wsparcia po starcie została utworzona z myślą o osobach, które tracąc  bliskich nie są w stanie poradzić sobie po ich śmierci.
Grupa wsparcia jest miejscem, gdzie ludzie mogą otwarcie wyrażać swoje emocje, otrzymując akceptację i zrozumienie od innych uczestników będących w  podobnej sytuacji.

 

Grupa wsparcia dla członków rodzin osób cierpiących na depresję

Grupa wsparcia jest formą pomocy dla osób będących w bliskich związkach z osobami cierpiącymi na depresję. Pomoc uwzględnia psychoedukację dotyczącą przebiegu i objawów depresji. Dodatkowo wyposaża w umiejętności radzenia sobie w tak trudnej sytuacji. Daje wsparcie emocjonalne i pozwala  nawiązać kontakt z osobami doświadczającymi  podobnych trudności.

 

Grupa rozwojowo-terapeutyczna dla osób odchudzających się

Wyniki badań naukowych potwierdzają, że wszystkie kuracje odchudzające dają lepsze i trwalsze rezultaty, gdy są prowadzone grupowo.
Nasza grupa wsparcia ma charakter rozwojowo-terapeutyczny oznacza to, że będziemy zajmować się przyczynami problemów z nadwagą, a nie tylko dążyć do jej zmniejszenia. Nadwaga bardzo często jest konsekwencją trudności emocjonalnych, braku akceptacji siebie, niskiej samooceny czy radzenia sobie z napięciem emocjonalnym poprzez nadmierne jedzenie.

Dzięki uczestnictwu w grupie:

- wzmocnisz silną wolę i konsekwencję,
- zwiększysz świadomość własnych emocji, myśli i nawyków,
- ukształtujesz zdrowe sposoby radzenia sobie z emocjami,
- wzmocnisz poczucie własnej wartości,
- postawisz sobie realistyczne cele i nauczysz się je osiągać,
- poznasz techniki radzenia sobie radzenie  ze stresem, smutkiem, samotnością,
- nauczysz się  wprowadzenia i utrwalenie zmian w życiu.


Wszystko to uzyskasz dzięki profesjonalnemu wsparciu w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami i niszczącymi nawykami.

Naukowcy podkreślają, że w przypadku osób, które nie mają zdiagnozowanych fizjologicznych przyczyn nadwagi/otyłości, to w 90% problem ten ma podłoże psychiczne.

Zapraszamy osoby, które od wielu lat walczą bezskutecznie się z nadwagą i jedzenie jest dla nich czymś więcej niż tylko zaspokojeniem głodu.

Sesje  1x w tygodniu x 1.5 godz. Ilość sesji 12.  Koszt sesji 70 zł.
Ilość uczestników (max. 10 osób)


Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest działaniem doraźnym, krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia
natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej np. nagła śmierć, rozwód, wypadek, etc.
Ten rodzaj interwencji pomaga uruchomić zasoby tkwiące w człowieku, potrzebne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Daje wsparcie i możliwość emocjonalnego uwolnienia.


Cena za 50 minutową sesję 100 zł.
   

Konsultacje

Konsultacje psychoterapeutyczne mają na celu dookreślenie przeżywanych trudności oraz edukację w zakresie doświadczanego problemu, strategii jego rozwiązania i możliwości uzyskania pomocy. Konsultacja psychoterapeutyczna często poprzedza decyzję o podjęciu procesu psychoterapii indywidualnej lub grupowej.


Konsultacja indywidualna: cena za 50 minutową sesję 100 zł.
Konsultacja dla par: cena za 60 minutową sesję 120 zł.


Warsztaty tematyczne

Prowadzimy warsztaty tematyczne na zamówienie instytucji, firm, szkół z obszaru:


-umiejętności interpersonalnych
-radzenia sobie ze stresem
-zarządzania czasem
-autoprezentacji
-aktywnej sprzedaży
-zarządzania zasobami ludzkimi itp.


Cena do uzgodnienia.

 

Szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji.

Cena do uzgodnienia.